WAGNER

היצרן

Wagner הוא יצרן אוסטרי בבעלות משפחתית אשר תחום היצור העיקרי שלו הוא – מגרסות לסוגי מיחזור שונים כגון: עץ, פלסטיק, צמיגים, נייר, ציוד אלקטרוני וטקסטיל. מייצר גם סוגים נוספים של מגרסות. כמו כן, מייצר Wagner מערכים שלמים של מסועי פריקה ומגנטים להפרדת החומר הגרוס מחומרי הלוואי, כגון: נסורת עץ בגדלים שונים בהפרדה ממסמרים וברזלים שונים.
יחודיותו של יצרן זה בשונה מיצרנים אחרים היא ב"תפירת" פתרונות ספציפיים על פי צרכי הלקוח, לדוגמא: משפכי קבלת פסולת בגדלים ובנפחים שיתאימו לפסולת של הלקוח.

ניתן לבנות מערך שכולל מיכל קבלה של הפסולת, פושר הידראולי שדוחף את הפסולת לשאפט ומסועי פריקה רגילים או חלזוניים שבקצה שלהם יש מגנט להפרדת כל החומר הברזלי, עד קבלת חומר עץ גרוס נקי מכל פסולת.

 המוצרים

  • מגרסות סינגל שפט
  • מגרסות דבל שפט
  • מגרסות 4 שפטים
WTS300-01-V1
התקשרו 0547450036

מפעלי מיחזור

תכנון ובניית מפעלי מיחזור ואתרי תחנות מעבר.

יעוץ מקצועי

לגורמים העוסקים בתחום ולכאלה שמתכננים לעסוק בו.

יבוא, הרכבה והפעלת ציוד למיחזור

מתן שירות 24/7 בעזרת צוותים של אנשי מקצוע מיומנים  שעברו השתלמויות במפעלי היצרנים בחו"ל. השירות ניתן משני מרכזי שירות השוכנים בצפון הארץ ובמרכזה.

מלאי חלפים

החברה מחזיקה מלאי חלפים עבור הציוד שהיא מוכרת.