Project Description

מסופק בשלוש קונפיגורציות:

מנוע דיזל נייד על ידי שרשראות

מנוע דיזל עם מבנה רמסה, נייד וגלגלים

מנוע  חשמלי, סטטי

במשקל כללי של 17 טון

פסולת עץ, משטחי עץ, תופי כבל חשמל, שורשים, פסולת ירוקה, פסולת ביתית, פסולת תעשייה, באלות של תעשייה, נייר, צמיגים קטנים, אלומיניום, אדני רכבת, תערובת של פסולת מתכות לגריטה, פסולת מכשירי חשמל.