Project Description

הדגם הקטן מבין שבעה דגמים של האמל.

מסופק בשלוש קונפיגורציות:

  • מנוע דיזל נייד על ידי שרשראות
  • מנוע דיזל נייח על ידי שרשראות
  • מנוע  חשמלי, סטטי

במשקל כללי של 43 טון

פסולת עץ, משטחי עץ, תופי כבל חשמל, שורשים, פסולת ירוקה, פסולת ביתית, פסולת תעשייה, באלות של תעשייה, נייר, צמיגים קטנים, אלומיניום, גריטת מכוניות, ציוד חשמל, צמיגים גדולים, בלוקים של מנוע.

המכונה עובדת בארץ – סרטון הדגמה.