Project Description

הדגם הקטן מבין שבעה דגמים של האמל.

מסופק בשלוש קונפיגורציות:

מנוע דיזל נייד על ידי שרשראות

מנוע דיזל עם מבנה רמסה, נייד וגלגלים

מנוע  חשמלי, סטטי

במשקל כללי של 8 טון

פסולת עץ, משטחי עץ, תופי כבל חשמל, שורשים, פסולת ירוקה, פסולת ביתית, פסולת תעשייה, באלות של תעשייה, נייר, צמיגים קטנים, אלומיניום