Project Description

חלק ממערך לגריסת כבלים חשמל SINCRO 315 MILL +PMG
מגרסה ראשונית בדגמים שונים והספקים שנים PMG עם מסוע הזנה לגריסה שניה והפרדה SINCRO 315 MILL הכולל פילטרים להפרדת האבק והחומרים הלא שימושיים עד קבלת נחושת ואלומיניום נקיים.