Project Description

גריזלי ויברציוני – מזין ויברציוני

לקבלת חומר לפני תהליך הגריסה.

היחידה מסופקת בהתאם לצרכי הלקוח. על פי כמות החומר, סוג החומר וגודל החומר.