Project Description

מגרסת לחיים נידת קטנה לפסולת אבן ,בטון מזוין והפרדה בין ברזל ובטון גרוס דגם המגרסה CAESAR 2 המצויד במגנט רצועה מעל מסוע ראשי להפרדה
הברזל ניתן לקבל שרשרות בציפוי גומי בנוסף לשרשרות פלדה סטנדרטיות .שלט רחוק להפעלה מרחוק בנוסף לפנל קונטרול ישירות מהמכונה ,משקל המכונה 6.5 טון כולל אישור משרד התחבורה גף צ.מ.ה בארץ עובדות 2 מגרסות.