ZB GROUP

היצרן

ZB – יצרן ספרדי המייצר מגרסות נידות וסטטיות לטיפול וגריסת פסולת בניה.
קבלת תוצרים סופיים כגון – אגרגטים מבטון מזוין, אבן טבעית בזלת, אבן דולומיט, אבן גיר וכו" .
מערכי הגריסה והניפוי ניתנים להתאמה על פי צורכי הלקוח .

 המוצרים

  • מגרסות לחיים
  • מגרסות פטישים
  • מגרסות קוניות
  • מערכי ניפוי נידים וסטטים. כיום עיקר היצור הם מגרסות לגריטת מכוניות ופלדות, אלומיניום.
    הייחוד של ZB הוא בית גריסה שמוציא חומר סופי – פלדות במשקל סיגולי 1100 ק"ג למ"ק חומר גרוס בניגוד לשאר היצרנים שהחומר הסופי שלהם כ 500-600 ק"ג למ"ק חומר גרוס .
התקשרו 0547450036

אלו חומרים סופיים מופרדים שנוצרו.

מפעלי מיחזור

תכנון ובניית מפעלי מיחזור ואתרי תחנות מעבר.

יעוץ מקצועי

לגורמים העוסקים בתחום ולכאלה שמתכננים לעסוק בו.

יבוא, הרכבה והפעלת ציוד למיחזור

מתן שירות 24/7 בעזרת צוותים של אנשי מקצוע מיומנים  שעברו השתלמויות במפעלי היצרנים בחו"ל. השירות ניתן משני מרכזי שירות השוכנים בצפון הארץ ובמרכזה.

מלאי חלפים

החברה מחזיקה מלאי חלפים עבור הציוד שהיא מוכרת.