BHS מכונות מחזור

היצרן האמריקאי – הולנדי BHS מתמחה במיון והפרדה של כל סוגי הפסולת הקיימים ע”י נפות דיסקים, חותכי אויר וממיינים אופטיים.