ציוד למיחזור, מכונות מיחזור, מתקני מיחזור, הקמת מפעלי מיחזור

​​מגרסות​, ,ציוד גריסה נייד קטן​, נפות למיון פסולתמרסקות עץ,​ ​מרסקות גזם,​ ​מגרסת עץ, ציוד לגריטת מתכותציוד למיון מתכות, מערכי גריסה ומיון כבלים חשמל ועוד ציוד למיחזור