ציוד לגריסת מתכות, מיון, הפרדה וגריטת מכוניות

המערך מיועד לגריסת חומרי פסולת מתכתיים בהם ניתן לבצע הפרדה בין המתכות לאל מתכות כגון: אלומיניום, נחושת, נירוסטה ופסולת מתכות מעורבת לאחר האיסוף .

המערך גם מבצע גריטת מכוניות בשלמותן, כולל כל המכלולים ללא הפרדת האל מתכות.

דגמים המיועדים לגריסה ראשונית של מתכות. מערכת הגריסה של המגרסות הראשוניות בנויה משני צירים מקבילים וקיימים בהן מגנטים בשתי אופציות: מגנט תוף  ו/או מגנט רצועה המורכבים מעל מסוע הפליטה ובניצב לו.

א. תהליך המיון

נפה ניידת ויברציונית מקבלת את הפסולת הגולמית לאחר איסופה והכנתה לגריסה.

הפסולת מורכבת ממתכות ומעורבת בלכלוך, עפר וחומרים נוספים שאינם מתכות. לאחר ההפרדה ע"י הנפה, מתבצע תהליך הפרדת החומרים הברזליים מהאל ברזליים באמצעות מכשיר הנקרא אדי קרנט (מחולל זרם).

ב. גריסה

שלב ראשון – גריסה ראשונית:

גריסת פסולת המתכות ו/או פסולת האל מתכות לרצועות במשקל סגולי של 600 ק"ג ל-1 מ"ק.

שלב שני – גריסה משנית:

החומר שנגרס בגריסה הראשונה נכנס למגרסה השניה, כאשר הוא מופרד מהחומר האל ברזלי ועובר גריסה נוספת לגושים בגודל אגרוף ובמשקל סגולי של 1100 ק"ג ל-1 מ"ק.

מתוך 7 המגרסות המיוצרות על ידי חב' HAMMEL, קיימים 4 דגמים המיועדים לגריסה ראשונית של מתכות.
המגרסות הראשוניות בנויות מדבל שפט (שני צירים מקבילים) וקיימים בהן מגנטים בשתי אופציות: מגנט דרם (מגנט תוף) ו/או מגנט רצועה המורכב מעל מסוע הפליטה ובניצב לו.

ציוד לגריסת מתכות
ציוד לגריסת מתכות