ציוד גריסה

מגרסות לפסולת בניין ואבן קטנות נידות וסטטיות מונעות ע"י מנועי דיזל עד 50 כ"ס ו או ע"י מנועי חשמל.

מגרסת לחיים

הכוללת משפך קבלה גריזלי ויברציוני שמזין את בית הגריסה (לחיים) ומסוע פליטה החומר הגרוס. גודל הגרגיר הנגרס הוא בין 2 ס"מ – 10 ס"מ.

סוגי הפסולת לגריסה

בטון , אבן דולומיט, אבן בזלת, בלוקים ,וכו" .

מגרסה סטטית חשמלית

סוגי הפסולת לגריסה

בטון , אבן דולומיט, אבן בזלת, בלוקים ,וכו" .

 מגרסה ניידת על שרשרות

הכולל משפך קבלה, גריזלי ויברציוני שמזין את בית הגריסה (לחיים) ,מסוע גומי לפליטת החומר הגרוס מגנט רצועה בניצב למסוע פליטה שמפריד הברזל מהבטון המזוין .
גודל הגרגיר הנגרס הוא בין 2 ס"מ – 12 ס"מ.

סוגי הפסולת

בטון מזוין, אבן דולומיט, אבן בזלת, בלוקים וכו" .

לציוד הנייד נדרש רישיון משרד התחבורה גף צ.מ.ה ,רישיון מכונה ניידת ש א.גורסקי מספק הרישיון כיבואן בלעדי.

בארץ עובדות 2 מגרסות נידות CAESAR 2 בהצלחה רבה, הצוות הטכני שלנו השתלם אצל היצרן יודע לתת מענה מידי לשרות ותקלות, אנחנו מחזיקים חלפים במלאי.
ציוד גריסה
ציוד גריסה