נפות למיון פסולת

מערכי מיון והפרדה של כל סוגי הפסולת – נפות למיון פסולת של חומר גרוס ו/או חומר גולמי ראשוני, שלא עבר גריסה.

נפות דיסק סטטיות

מפרידות את החומרים לפי גודל פיזי. הן מופעלות ע"י חשמל.

נפות  WIND SHIFTER (חותכי אויר)

ממיינות חומרים לפי משקל סגולי, עד 3 סוגי חומרים בנפה אחת. נפות אלה מופעלות ע"י מפוח אויר שמייצר לחצי אויר בהתאם לכל אחד משלושת סוגי החומרים: קל, בינוני וכבד.

נפות להפרדת סוגי פלסטיק שונים בעזרת קרן אינפרא אדום

מסוגלות להפריד עשרה סוגי פלסטיק שונים. לאחר תהליך ההפרדה, משב אויר פנאומטי מפריד את סוגי הפלסטיק השונים, כל סוג למסוע אחר.

נפות למיון פסולת
נפות למיון פסולת