מרסקת גזם, מגרסות עץ, מרסקות עץ

מרסקת גזם – מגרסת עץ

מגרסות עץ ראשוניות

קיימים 7 דגמי מגרסות לעץ תעשייתי ולגזם הבנויות מציר כפול. המגרסות מונעות באמצעות מנועי דיזל, או מנועי חשמל.

המגרסות בנויות בשלוש תצורות :

  1. מגרסה ניידת, המונעת ע"י מנוע דיזל ומצוידת בגלגלי גומי הידרוסטטיים, לתנועה באתר העבודה. נשלטת ע"י שלט רחוק. העברתה לאתר העבודה נעשית באמצעות משאית רמסה.

  2. מגרסה ניידת, המונעת ע"י מנוע דיזל ומצוידת בשרשראות.  נשלטת ע"י שלט רחוק.

  3. מגרסה חשמלית סטטית בעלת הנעה חשמלית. נשלטת ע"י שלט רחוק .

    קיימת אופציה לאביזר ייחודי במגרסות של HAMMEL להקטנת החומר הסופי ב 50%.

מגרסות עץ משניות

מגרסות סטטיות, המופעלות ע"י מנוע חשמלי, או מנוע דיזל.

הגריסה מתבצעת בשיטת ציר ראשי ומופעלת ע"י תוף גריסה עם פטישים העובדים כנגד רשת.

המגרסות גורסות את פסולת העץ לחומר סופי בגודל של 3 ס"מ.

מיחזור לפסולת עץ וגזם לייצור נסורת לבעלי חיים

חברתנו מספקת ציוד ומרכיבה מערכי מיחזור לפסולת עץ וגזם ליצור נסורת לבעלי חיים ומתחיבים בפני הלקוח שקונה הציוד ליצור קשר עם גורמים שיקנו הנסורת (חומר סופי עם ביקוש גבוה ) .
מוצר סופי נוסף מהנסורת קוביות אנרגיה briquetting  solutions אנחנו מספקים ובונים מערכי ציוד רלונטי.

מגרסות עץ מתוצרת WAGNER

היצרן WAGNER מיצר מגרסות משניות לעץ, פלסטיק וגומי. המגרסות בנויות מסינגל שפט (ציר אחד)

ב-9 דגמים שונים שתחום ההספק שלהם הוא בין   5-70 קוט"ש.

על הסינגל שפט מורכבים סכינים הניתנים להחלפה במהירות. הסכינים ניתנים לשימוש ארבע פעמים, כל פעם בפאה אחרת מארבע פאותיו.

WAGNER מייצר מסועי הזנה, המורכבים לפני משפך הקבלה של הגריסה ומסועי פליטה הקולטים את החומר הגרוס מן המגרסה לאחר הגריסה. קיימת אופציה להרכבת מגנטים להפרדת חלקי מתכת בקצה המסוע. מגנט דרם (מגנט תוף) המורכב בקצה מסוע הפליטה ומגנט רצועה המורכב בניצב למסוע הפליטה.

קיימת אפשרות להזין את משפך הקבלה באמצעות מיכל מהפך המורכב על מלגזה, או באמצעות הזנה ידנית.

מול הסינגל שפט ניצבת רשת מסיבית שמגדירה את גודל החומר הסופי בהתאם לדרישת הלקוח. ניתן לקבל את הרשת בנקבים בקוטר שונה, מ 6 מ"מ ועד 100 מ"מ.

שלא כיצרנים אחרים, WAGNER מתאים את גודל נפח משפך הקבלה לצרכי הלקוח .