מערכי גריסה מיון והפרדה

כבלי חשמל, רדיאטורים, ציוד אלקטרוני, ציוד ומוצרי חשמל.

מגרסה ראשונית

הציוד שמרכיב מערכי גריסה וההפרדה יכול לעמוד גם בפני עצמו, כמכונה נפרדת לפעולת גריסה ראשונית.
מבנה המערך:

  1. מגרסה לגריסה ראשונית – המגרסה בנויה מציר אחד ועליו סכינים מתכלים המתחברים לציר המרכזי. לאחר שחיקה ניתן להשתמש בכל אחת משלוש
    הפאות הנותרות של הסכינים.
  2. משפך קבלה של חומר הגלם. קיים בנפחים משתנים על פי דרישת הלקוח.
  3. מסוע פלט מגומי שמוביל את החומר הגרוס להמשך התהליך .

מגרסה משנית

1. המגרסה גורסת פעם נוספת (לאחר הגריסה הראשונית) את כל חומרי היסוד שמרכיבים את כבלי החשמל, הרדיאטורים, והציוד האלקטרוני לפתיתים קטנים.
נוצרת פסולת ברזלית של ברגים, פחים, לוחות מתכת וכד' המופרדים בקצה המסוע ע"י מגנט תוף.

2. הפרדת כל המרכיבים של חומרי היסוד כגון: נחושת, אלומיניום, פלסטיק.

מגרסה שלישית

1. הגריסה השלישית מתבצעת ע"י מגרסת סכינים למידה הסופית. בשלב הזה גם מתבצעת הפרדה ע"י נפת רשת ויברציונית על עיקרון משקל סיגולי שמקטינה
גודל הגרגיר לפי סדר חשיבות 1-נחושת 2- אלומיניום 3- פלסטיק .
2. מתבצעת הפרדה נוספת ע"י מערך של פילטרים גדולים שעובדים ע"י דחיסת אויר (מעין חותכי אויר) והוא שואב כל האבק, הליכלוך והחומרים שאינם נדרשים
למוצר הסופי – כדי לקבל חומרים סופיים נקיים וגרוסים ברמה של 99% לתוך מיכלים למכירה.