טיפול בחומרים מסוכנים

טיפול בחומרים מסוכנים (חומ"ס) המיועד למפעלים פרמצבטי , מפעלים לחומרי ניקוי,בתי חולים
הנוגע לטיפול בפסולת ע"י ניטרול חומצות ,רעלים ו פסולת רפואית.

תהליך המיחזור

  1. העמסה – הפסולת המזוהמת מועמסת אוטומטית לתא העליון של המיכל.
  2. גריסה – לאחר שמיכל העמסה נאטם, המגרסה (הבנויה לעומסים כבדים) גורסת את החומר לחלקיקים קטנים.
  3. חימום – אדים עולים בלחץ ומספיגים את החומר בטמפרטורה של °138 ולחץ של 3.8 בר.
  4. סטריליזציה – האדים יוצרים לחץ ובאים במגע ישיר עם החומרים הגרוסים וגורמים להפחתת נפחם.
  5. קירור – הטמפרטורה מופחתת ל-°80 באמצעות הטזת מים קרים לאזור "המעיל הכפול" של מיכל הביצוע. באופן סימולטני היחידה חוזרת ללחץ מקיף.
  6. סחיטה – האדים הופכים למים והם נפלטים עם המים המקוררים לתעלה תהליכית.
  7. שאיבה – האדים הנותרים נשאבים החוצה באמצעות משאבת פליטה.
  8. פריקה – אות דיגיטלי מודיע למפעיל שהתהליך הסתיים והמיכל בטוח לפתיחה. היחידה נפתחת מהנעילה ומאפשרת לכח המשיכה לפרוק את הפסולת המטופלת למיכל האיסוף. 

לפרטים נוספים צור קשר בטופס המצורף.