למשתתפי הפורום הבינלאומי השני על מיחזור מוצרי פלסטיק בחקלאות נאמר שכדי להאכיל את אוכלוסיית העולם הצומחת, חשוב מאוד להגביר את ייצור המזון ולעשות שימוש מיטבי במשאבים כגון פסולת פלסטיק כסרטים, רשתות ומיכלים.

לפי יאן באואר, המנהל המסחרי שלRIGK GmbH וקבוצת העבודה על מיחזור מוצרי פלסטיק בחקלאות של ארגון EPRO (הארגון האירופי למיחזור פלסטיק), הפוטנציאל המשמעותי של מיחזור מוצרי פלסטיק אלו עדיין אינו מנוצל כהלכה.